Ieteikumi

11.12.2020

Izvēlieties godprātīgu uzkopšanas pakalpojumu sniedzēju!
  
Satricinājumu laikā ēnu ekonomika kļūst aktīvāka, nodarot kaitējumu ne vien Latvijas iedzīvotājiem, bet arī organizācijām, kas sadarbojas ar ēnu ekonomikas uzņēmumiem. Izņēmums šajā ziņā nav arī uzkopšanas nozare.
 
LPUAA ir sagatavojusi informatīvo materiālu par ēnu ekonomiku un kā izvairīties no saskarsmes ar to, lai, liekot kopā spēkus pasūtītājiem un godprātīgajiem uzņēmumiem, mazinātu šo problēmu mūsu valstī. Materiāls pieejams šajā hipersaitē.
 
18.06.2020

LPUAA ieteikumi COVID-19 profilaksei
 
Pandēmijas radītie draudi saglabājas. Tomēr pēc ārkārtējās situācijas attālinātā darba perioda daļa personāla atkal atgriežas ierastajā darba vidē. Tādēļ nepieciešams samazināt risku inficēties un radīt lielāku drošības izjūtu darbiniekiem, klientiem un apmeklētājiem. Uzkopšanas loma darba vides infekciju risku samazināšanā ir kritiski svarīga.
 
LPUAA ir sagatavojusi informatīvo materiālu, lai akcentētu svarīgākos ar uzkopšanu saistītos pasākumus  COVID-19 profilaksei, atgriežoties darba vidē klātienē. Materiāls pieejams šajā hipersaitē. Esam sagatavojuši par šo tēmu arī videomateriālu, kurš pieejams LPUAA YouTube kanālā. 
 
14.05.2020

Piemērota uzkopšanas darbu programma
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas biedri nereti sastopas ar situācijām, kurās regulāri veicamo uzkopšanas darbu programma neatbilst faktiskajām vajadzībām. Izplatītākās kļūdas ir prasīt vairāk, nekā nepieciešams, norādīt nepietiekamu darbu apjomu un neparedzēt sasniedzamo uzkopšanas procesa rezultātu. LPUAA ieteic izmantot Latvijas nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu, rūpīgi pārvērtēt uzkopšanas vajadzības telpu grupās, nodrošināt iespēju mērīt ne vien uzkopšanas, bet arī citu saistīto darbu izpildi, paredzēt programmas elastības iespējas un precīzi norādīt uzkopšanas objekta raksturlielumus.
 
LPUAA ir sagatavojusi skaidrojošo materiālu, kurā ietverta plašāka informācija par izplatītākajām kļūdām uzkopšanas darbu programmu  sagatavošanā un sniegti praktiski ieteikumi. Materiāls pieejams šajā hipersaitē
 
 
09.09.2019

Uzkopšana darba dienas laikā
 
Viena no galvenajām sociālās atbildības un vides aizsardzības tendencēm uzkopšanā ir darbu veikšana dienas laikā. Uzkopšana dienas laikā sniedz resursu ietaupījumu, vides ieguvumus, augstāku pasūtītāja drošību, pilnveido komunikāciju, uzlabo uzkopēju arodveselību un darba drošību, motivāciju, uzlabo attieksmi pret uzkopējiem, paaugstina uzkopšanas efektivitāti, kvalitāti, izpildījuma stabilitāti.
 
LPUAA ir sagatavojusi skaidrojošo materiālu par uzkopšanu dienas laikā, kas ir pieejams šajā hipersaitē.
 
LPUAA aicina veikt uzkopšanas darbus, kur tas ir iespējams, dienas laikā.
 
15.08.2019

Videi draudzīgāks atkritumu urnu izvietojums ēkā
 
Mainot atkritumu urnu izvietojumu administratīvajās ēkās iespējams panākt nozīmīgu vides aizsardzības un ekonomisko efektu. Ierastās, ietilpīgās, ikvienā darbavietā izvietotās atkritumu urnas, kuras saturu kopā ar maisiņu katru darba dienu savāc apkopējs, aizvien vairāk kļūst par vakardienu. To vietā tiek novietota mazas ietilpības urna vai piešķirtas īpašas papīra turzas, par kuru pareizu iztukšošanu stāvā novietotās dalītās savākšanas tvertnēs atbild darbavietas lietotājs.
 
LPUAA ir sagatavojusi skaidrojošu materiālu, kurš pieejams šajā hipersaitē.
 
Esat laipni aicināti atbilstoši savām iespējām ieviest videi draudzīgu praksi atkritumu urnu izvietojuma jomā!