Ieteikumi

09.09.2019

Uzkopšana darba dienas laikā
 
Viena no galvenajām sociālās atbildības un vides aizsardzības tendencēm uzkopšanā ir darbu veikšana dienas laikā. Uzkopšana dienas laikā sniedz resursu ietaupījumu, vides ieguvumus, augstāku pasūtītāja drošību, pilnveido komunikāciju, uzlabo uzkopēju arodveselību un darba drošību, motivāciju, uzlabo attieksmi pret uzkopējiem, paaugstina uzkopšanas efektivitāti, kvalitāti, izpildījuma stabilitāti.
 
LPUAA ir sagatavojusi skaidrojošo materiālu par uzkopšanu dienas laikā, kas ir pieejams šajā hipersaitē.
 
LPUAA aicina veikt uzkopšanas darbus, kur tas ir iespējams, dienas laikā.
 
15.08.2019

Videi draudzīgāks atkritumu urnu izvietojums ēkā
 
Mainot atkritumu urnu izvietojumu administratīvajās ēkās iespējams panākt nozīmīgu vides aizsardzības un ekonomisko efektu. Ierastās, ietilpīgās, ikvienā darbavietā izvietotās atkritumu urnas, kuras saturu kopā ar maisiņu katru darba dienu savāc apkopējs, aizvien vairāk kļūst par vakardienu. To vietā tiek novietota mazas ietilpības urna vai piešķirtas īpašas papīra turzas, par kuru pareizu iztukšošanu stāvā novietotās dalītās savākšanas tvertnēs atbild darbavietas lietotājs.
 
LPUAA ir sagatavojusi skaidrojošu materiālu, kurš pieejams šajā hipersaitē.
 
Esat laipni aicināti atbilstoši savām iespējām ieviest videi draudzīgu praksi atkritumu urnu izvietojuma jomā!