Uzkopšanas audits

LPUAA auditors pēc klienta pieprasījuma veic viena vai vairāku blakus izvietotu klienta objektu uzkopšanas kvalitātes auditu. Uzkopšanas kvalitātes audita vērtēšanas kritēriji ir uzkopšanas darbu tehniskā specifikācija klienta objektā(os), izmantoto uzkopšanas tehnoloģiju atbilstība ražotāju rekomendācijām, uzkopšanas līdzekļu izmantojums atbilstoši to lietošanas instrukcijām, higiēnas prasību ievērošana uzkopšanas procesā, kvalitātes nodrošināšanai būtisko darba aizsardzības prasību ievērošana.

Kvalitātes auditu veic neatkarīgs (nav klienta, klienta uzkopšanas pakalpojumu sniedzēja vai sniedzēja konkurenta uzkopšanas tirgū darbinieks; nav uzkopšanas tirgus dalībnieka akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais) un kompetents LPUAA auditors.
  
Līgums par uzkopšanas kvalitātes audita pakalpojumiem
 
Līguma pielikums Nr.1

bilde