Ziņojumi (2015-2020)

23.03.2020

Dīkstāves pabalsti uzkopšanas nozares darbiniekiem

Saeimas 2020. gada 20. martā apstiprinātajā likumā „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību” ir paredzēts, ka Ministru kabinets nosaka nozares, kurām sakarā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (krīzes skartās nozares). Krīzes skarto nozaru saraksts tā esošajā redakcijā neparedz atbalstu dīkstāvē esošajiem uzkopšanas nozares uzņēmumiem.
 
Atsaucoties uz nepārvaramu varu, valsts un pašvaldību organizācijas, kuras ieviesušas attālināto darba režīmu, tāpat arī tūrisma un izmitināšanas, pasākumu organizēšanas jomas un citi uzņēmumi masveidā aptur vai krasi samazina veikto uzkopšanas darbu apjomu. Nesaņemot samaksu par pakalpojumiem, uzkopšanas uzņēmumi būs spiesti jau tuvākajās nedēļās atbrīvot no darba apkopējus un citu profesiju darbiniekus, kas veidos būtiskas izmaksas.
 
Latvijā uzkopšanas nozares peļņas norma ir ļoti zema, kas ir vidēji 0-2% intervālā, finanšu līdzekļi liela darbinieku skaita vienlaicīgai atbrīvošanai nav pieejami. Tādēļ tie uzkopšanas uzņēmumi, kuri galvenokārt apkalpo krīzes skartos uzņēmumus, kā arī valsts un pašvaldības organizācijas, nevarēs segt darbinieku atbrīvošanas izdevumus, kas var izraisīt to maksātnespēju. Šobrīd vitāli svarīgus objektus, piemēram, valsts lielāko slimnīcu, kur plānots ārstēt smagākos COVID-19 pacientus, uzkopj profesionālās uzkopšanas nozares uzņēmumi. Bez valsts atbalsta dīkstāvē esošajiem darbiniekiem grūtībās nonākušie COVID-19 ierobežošanas pasākumu skartie uzkopšanas uzņēmumi tuvākajā laikā radīs draudus pakalpojumu nepārtrauktībai.
 
Pakāpeniski atceļot ierobežojumus un atsākot darbību valsts un pašvaldību organizācijās būs kritiski svarīgi veikt uzkopšanu un virsmu dezinfekciju profesionāli un pastiprinātā režīmā. Jāveic pasākumi, lai netiek zaudēts personāls un organizatoriskā infrastruktūra šo atbildīgo funkciju izpildei. Zaudētā apkopēju personālsastāva atjaunošana būs ilgstošs process, jo profesijai ir raksturīgs ne vien zems atalgojums, bet tā turpmāk tiks asociēta ar paaugstinātu risku inficēties.
 
Pieņemtā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistība ar COVID-19 izplatību” 14. pants nosaka, ka dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus. Uzkopšanas nozarei Latvijā, tāpat kā daudzās ārvalstīs ir raksturīga darbinieku mainība. Veidojas situācijas, ka daļai uzkopšanas uzņēmuma nodarbināto vairs nav darba, taču bieži tiem ir nepiemērotas citur uzņēmumā esošas vakances, piemēram, ģeogrāfiskā izvietojuma vai profesionālo spēju dēļ. Dabīgā darbinieku mainība dīkstāvē neesošo uzkopšanas nozares uzņēmuma darbinieku vidū nedrīkst izraisīt dīkstāves pabalsta izmaksu pārtraukšanu. Esošajā redakcijā likuma 14. pants faktiski ir nepiemērots atbalsta sniegšanai krīzes skartajiem uzkopšanas nozares darbiniekiem. Tādēļ aicinām precizēt likuma formulējumu.
 
Valstī ieviestās ārkārtas situācijas laikā, kā arī līdz pilnīgai koronavīrusa draudu novēršanai viena no svarīgākajām lomām ir telpu apkopējiem, kas uzkopj telpas, dezinficē virsmas un pašaizliedzīgi ik dienu veic darba pienākumus sabiedriskās vietās, veselības aprūpes iestādēs, samazinot infekciju pārnešanas iespējamību pārējiem sabiedrības locekļiem. Tādēļ aicinām Saeimu, Ministru prezidentu, Labklājības ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, izstrādājot un apstiprinot „dīkstāves reglamentu”, paredzēt tajā pabalstu izmaksu dīkstāvē esošiem uzkopšanas nozares darbiniekiem.koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanā iesaistot ikvienu, varam samazināt apdraudējuma līmeni.
 
19.03.2020

LPUAA turpina sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un  LPUAA valdes priekšsēdētājs Kristaps Drone 2020. gada 19. martā elektroniski parakstīja jaunu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēja starp pusēm 2010. gada 2. decembrī noslēgtā vienošanās par sadarbību.
 
Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.
 
Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma - noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu - izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.
 
25.02.2020

Telpu uzkopšanai jāmazina risku inficēties ar COVID-19

Jaunā koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanā iesaistot ikvienu, varam samazināt apdraudējuma līmeni. Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas (LPUAA) ieskatā liela nozīme koronavīrusa COVID-19 ierobežošanā ir arī pareizi organizētam apkopēju darbam.
 
Latvijā 23,5 tūkstoši apkopēju uzkopj un dezinficē telpas, kurās uzturamies. Tādēļ LPUAA aicina izvērtēt un pilnveidot uzkopšanas darbu programmas tā, lai lielākā mērā tiktu samazināts infekcijas izplatības risks. Vīruss ir jauns, tāpēc pagaidām nav pieejami konkrēti COVID-19 izstrādāti dezinfekcijas līdzekļi. Tādēļ ir izmantojami dezinfekcijas līdzekļi, kuri ir efektīvi pret līdz šim zināmajiem koronavīrusiem. Pilnveidojot uzkopšanas programmas, pielietoto līdzekļu klāstu un darba paņēmienus, ieteicams izmantot Pasaules uzkopšanas nozares asociācijas (ISSA) sagatavotos ieteikumus risku novērtēšanā, individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanā un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanā COVID-19 izplatības ierobežošanai. Ieteikumi ir pieejami lejuplādei bez maksas ISSA tīmekļa vietnē.
 
Piemērojot uzkopšanas programmas jaunajiem apstākļiem, galvenā uzmanība ir pievēršama to virsmu regulārai un biežai dezinfekcijai, ar kurām cilvēki ir tiešā saskarē. To starpā īpaši minami rokturi, slēdži, pogas, skārienjūtīgie ekrāni, galdu virsmas, koplietošanas iekārtas. Ņemot vērā vīrusa izplatības īpatnības, tualetes telpu aprīkojuma dezinfekcija ir jāveic biežāk. Tāpat ieteicams nodrošināt roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību telpu lietotājiem. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neatbilstoši instrukcijai lietoti dezinfekcijas līdzekļi nodarīs kaitējumu veselībai, tādēļ jābūt piesardzīgiem.

06.01.2020

Profesionālās uzkopšanas nozares apskats

LPUAA ekspertu ieskatā Latvijas profesionālās uzkopšanas tirgus apjoms šobrīd nepieaug vai pieaug nenozīmīgi. Galveno tirgus dalībnieku loks pēdējos gados vērā ņemami nemainās. Profesionālās uzkopšanas pakalpojumus sniedz vairāki simti uzņēmumu, tostarp aptuveni 25 no tiem ir aktīvi publiskajos iepirkumos. Nav izteikta tirgus koncentrācijas tendence.
 
Lielākā problēma visiem profesionālās uzkopšanas uzņēmumiem ir grūtības piesaistīt uzkopējus, īpaši apkopējas un sētniekus, mazākā mērā speciālo darbu strādniekus. Zems bezdarba līmenis, darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās, esošās bezdarbnieku daļas nepiemērotība darba tirgum un ekonomiskā emigrācija ir starp nozīmīgākajiem šādas situācijas izraisītājiem. Viesstrādnieki kā iespējamais risinājums pagaidām ir reti izmantoti un tam valstī pastāv tiesiski šķēršļi.
 
Darbaspēka izmaksas, būtiskākā profesionālās uzkopšanas pakalpojumu izmaksu grupa, pēdējos gados ir nozīmīgi pieaugušas. Lai piesaistītu darbiniekus, tiek maksāts vairāk. Profesionālās uzkopšanas nozare faktiski vairs nav „minimālās algas nozare”, kā tā tika raksturota vēl pirms 3-4 gadiem.
 
Uzņēmumi eksperimentē ar automatizētajām grīdas segumu, logu uzkopšanas iekārtām. Tomēr to iegādes izmaksas ir augstas, iekārtām nepieciešama pastāvīga uzraudzība, vērojamas kļūdas to darbībā. Tādēļ būtisks atspaids darbaspēka trūkuma problēmai Latvijas profesionālās uzkopšanas nozarē no automatizācijas vēl netiek gūts. Tuvākajā desmitgadē sagaidāma automatizēto tehnoloģiju pilnveidošanās un plašāks pielietojums arī mūsu valstī.
 
Publiskajos iepirkumos bieži sastopamas būtiskas nepilnības uzkopjamo platību un veicamo darbu aprakstos. Ir sastopamas kļūdas uzkopšanas intensitātē. Iepirkumu procesā tiek ietverti arī tādi elementi, kuri apgrūtina iepirkuma procesu un uzkopšanas darbu gan pircējam, gan pasūtītājam. Ārpus publiskā sektora šīs problēmas ekspertu ieskatā ir retāk sastopamas.
 
Ekspertu ieskatā tuvākajos gados aizvien plašāk, līdzīgi kā citās valstīs, pielietosim uzkopšanas kvalitātes standartus, kas veidos pamatu efektīvai uzkopšanas ārpakalpojumu sniegšanai, klientu apmierinātībai. Latvijā kopš 2017. gada ir spēkā nacionālais uzkopšanas kvalitātes standarts LVS 1051:2017, kas ir pieejams latviešu valodā.
 
Plašs klientu loks uzkrās un pilnveidos uzkopšanas ārpakalpojumu pieredzi, pielietos uzkopšanas kvalitātes standartus. Avangardā esošo un sistēmisko pasūtītāju pieredzi pārņems citi pasūtītāji. LPUAA sniegs atbalstu iepirkumu procesā pasūtītājiem un izplatīs informāciju par pozitīvajiem piemēriem Latvijas praksē. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, Latvijas tirgus potenciāls nākotnē saruks, bet pieaugs profesionālās uzkopšanas uzņēmumu apgūtā daļa.
 
Publiskā sektora klientu vidū, kā arī daļai maksātspējīgo komercklientu kļūs aktuāla klimata neitralitātes jautājumu risināšana. Tādēļ iespējas pavērsies uzkopšanas kompānijām, kuras izstrādās un piedāvās klimata neitrālas uzkopšanas programmas.
 
16.11.2018

Turpina pieaugt INSTA 800 kompetento profesionāļu skaits

2018. gada 6.-8. novembrī LPUAA sadarbībā ar vadošo profesionālās uzkopšanas mācību centru Baltijas valstīs Puhastusekspert OU organizēja semināru INSTA 800 3. līmeņa apmācība. Tajā 14 dalībnieki apguva zināšanas un sekmīgi izturēja gala pārbaudījumus par starptautisko uzkopšanas kvalitātes standartu INSTA 800, kurš Latvijā kopš 2017. gada ir spēkā kā nacionālais standarts LVS 1051:2017. Tādējādi kopējais ar uzkopšanas jomu saistīto cilvēku skaits, kuri Latvijā apguvuši zināšanas atbilstoši standarta 3. līmenim ir sasniedzis 48. Papildus tam jāatzīmē, ka dažādos LPUAA organizētos semināros par INSTA 800 un LVS 1051:2017, kuru ilgums ir viena diena vai mazāk, piedalījušies kopumā 157 cilvēki.
 
Zināšanas par standartu līdz šim ir jau apguvuši uzkopšanas un apsaimniekošanas speciālisti no vairāk kā 10 uzņēmumiem, kā arī samērā liels skaits pasūtītāju pārstāvju no daudzu nozaru organizācijām un uzņēmumiem. LPUAA turpinās izglītojošo darbu par nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu un arī turpmāk tiks piedāvātas apmācības iespējas. Interesentiem iespējams pieteikties, rakstot uz lpuaa@lpuaa.lv jau šobrīd, lai saņemtu informāciju par iespējām piedalīties apmācībās, kad tās tiks organizētas.
 
30.10.2018

EuroFM biedru sanāksme un APFM 2018 konference Lisabonā

2018. gada 17.-19. oktobrī LPUAA pārstāvis Lisabonā piedalījās EuroFM biedru kopsapulcē, apsaimniekošanas praktiķu tīkla grupas darbā. Praktiķu tīkla grupas (Practice network group) sanāksmē dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākās valstīs, to vidū arī Bulgārijā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem par apsaimniekošanas nozari, esošo situāciju tajā, grūtībām, iespējam un attīstības perspektīvām. Tika diskutēts par pārrobežu apsaimniekošanas tirgus pētījumu iespējamību un nepieciešamību, kā arī reģionālajām atšķirībām apsaimniekošanas jomā Eiropā. EuroFM biedriem tika organizēts ideju veidošanas pasākums, kurā tika radīti un attīstīti īstermiņa un vidēja termiņa uzdevumi EuroFM darbam. EuroFM biedru kopsapulcē tika apstiprināta jauna valdes struktūra un sastāvs, kā arī izskatīti un apstiprināti darbības mērķi un uzdevumi. Nozīmīga loma plānos ir LOOF projektam, kas ir platforma un atbalsts globālas apsaimniekošanā iesaistīto pušu un indivīdu kopienas izveidei tīmeklī.
 
Papildus sanāksmes programmai EuroFM biedriem Lisabonā tika nodrošināta iespēja piedalīties arī Portugāles apsaimniekošanas asociācijas (APFM) organizētajā 12. gadskārtējā starptautiskajā apsaimniekotāju konferencē. Tās pamattēma šogad bija „Kā mūsu vajadzības veido būvētās vides nākotni”, apskatot dziļāk daudzas aktuālas tendences. Tostarp tika diskutēts, kā apsaimniekotājiem ņemt vērā izaicinošo darbinieku daudzveidību – jānodrošina vispiemērotākie apstākļi efektīvam darbam, taču prasības pret darba vidi ir atšķirīgas, piemēram, vecāka un jaunāka gadagājuma cilvēkiem, kuri strādā kopā.
 
27.03.2018

Seminārs "Par jauno nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu"
 
2018. gada 27. martā LPUAA sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” organizēja informatīvu semināru par jauno nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu LVS 1051:2017 "Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai". Seminārā piedalījās 89 dalībnieki no 36 organizācijām, kas liecina par standarta potenciālo lietotāju aktīvu interesi ieviest tā principus uzkopšanas ārpakalpojumu iepirkumos vai uzkopjot telpas pašu spēkiem. Jāatzīmē plašais semināra dalībnieku vidū pārstāvētais nozaru klāsts – transporta sfēra, īpašumu apsaimniekošana, policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, sociālā nodrošinājuma pakalpojumi, valsts aizsardzība, pašvaldības un valsts pārvalde.
 
Seminārā LPUAA izpilddirektors Jānis Ozoliņš informēja dalībniekus par uzkopšanas problēmām, kuras tiek atrisinātas, izmantojot LVS 1051:2017, standarta pielietojuma jomām, metodēm, pamatprincipiem. Savukārt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” uzkopšanas pakalpojumu vadītāja Daiga Putniņa iepazīstināja ar pārstāvētās organizācijas pieredzi standartu pielietojot ikdienas darbā un perspektīvām Latvijā. LPUAA tīmekļa vietnē ir pieejama plašāka informācija par jauno uzkopšanas kvalitātes standartu un nepieciešamības gadījumā standarta lietotāji tiek laipni aicināti vērsties pēc konsultatīva atbalsta LPUAA.
 
28.11.2017
Informācija medijiem 

Turpmāk Latvijā būs iespēja mērīt uzkopšanas kvalitāti atbilstoši nacionālajam standartam
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir gandarīta, ka stājies spēkā nacionālais uzkopšanas standarts LVS 1051:2017 „Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai”. Standarts sniedz pasūtītājam iepriekš nebijušu iespēju – viennozīmīgi noteikt sev vēlamo uzkopšanas rezultātu un objektīvi pārbaudīt tā sasniegšanu. Tas ir milzīgs solis uz priekšu telpu uzkopšanas attīstībā Latvijā, uzskata LPUAA izpilddirektors Jānis Ozoliņš.
 
Kvalitatīvi uzkoptām telpām pēc būtības ir jābūt tik tīrām, cik pasūtītājam nepieciešams. Nepietiek, ka tajās ir noticis uzkopšanas process. Tikai tad, ja tīrības prasības ir izpildītas, varam saukt uzkopšanu par kvalitatīvu. Taču iepazīstoties ar uzkopējiem izvirzītajiem nosacījumiem, prasības sasniegt konkrēti definētu tīrības līmeni jūs visticamāk nesastapsiet! Jūs atradīsiet norādes, ka grīda ir jākopj katru darba dienu, bet neatradīsit, cik tīrai tai pēc kopšanas jābūt. J.Ozoliņa ieskatā pasūtītājs nav vainīgs, jo līdz šim nav bijusi pieejama standartizēta, lietošanai gatava sistēma latviešu valodā, kas ļauj prasīt uzkopējiem konkrētu tīrības līmeni.
 
Jaunais nacionālais uzkopšanas standarts LVS 1051:2017, kurš ir analogs Ziemeļvalstu INSTA 800 standartam, nodrošina iespēju viennozīmīgi noteikt vajadzīgo kvalitāti. Izvēlei pieejami 6 standartizēti kvalitātes līmeņi, kuri savstarpēji atšķiras pēc objektīvi izmērāma pieļaujamā piesārņojuma daudzuma. Standarts arī ļauj viennozīmīgi pārbaudīt faktisko uzkopšanas kvalitāti. Tādējādi uzkopšana kļūst par objektīvi mērāmu organizācijas procesu, kuram ir noteikti vērtēšanas kritēriji. Ņemot vērā darbaspēka izmaksu pieaugumu, palielinās uzkopšanas izmaksas. Turpmāk gan štata, gan ārpakalpojumu uzkopēju darbu varēs izmantot efektīvāk, jo tas būs vērsts uz precīzi definēta tīrības līmeņa sasniegšanu telpā. Tas nozīmē, ka tiks tīrītas virsmas, kuru uzkopšana konkrētajā brīdī patiešām nepieciešama.
 
Šim brīdim LPUAA ir gatavojusies jau divus gadus, darbam ar standartu apmācīti vairāk nekā 70 speciālisti, tostarp 34 auditori. Izmantojiet standartu, un iegūsiet sev vajadzīgo tīrības līmeni, uzkopšanas funkcija, kā arī sadarbības process ar uzkopējiem kļūs efektīvāks, aicina J. Ozoliņš.
 
26.10.2016
Informācija medijiem 

Nepārdomāti likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” grozījumi liks atlaist invalīdus un laukos nodarbinātos
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir satraukta par grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri tiks piemēroti no 2017. gada 1. janvāra. LPUAA biedri konstatējuši, ka turpmāk būs neizdevīgas darba attiecības ar aptuveni 30% darbinieku, jo par tiem būs jāmaksā papildus sociālais nodoklis. Grozījumi spiedīs atbrīvot tieši sociāli mazāk aizsargātus cilvēkus tostarp daļu invalīdu, personas, kas kopj ģimenes locekļus-invalīdus un lauku iedzīvotājus. Ja likumdevējs vēlas īstenot sociāli atbildīgu politiku, minētos likuma grozījumus ir jāpārskata, pauž LPUAA izpilddirektors Jānis Ozoliņš.
 
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem, ja darbinieka ar algas grāmatiņu darba atalgojums mēnesī ir zemāks par minimālo, par starpību darba devējam būs jāmaksā sociālais nodoklis. Ir noteiktas dažas personu kategorijas, piemēram, I un II grupas invalīdi, uz kuriem šis nosacījums neattiecas, taču atbrīvoto personu loks ir šaurs. “Nozīmīgai daļai uzkopšanas nozarē strādājošo aptuveni 30 tūkstošu cilvēku tā ir vienīgā nodarbinātības iespēja un nežēlīgā konkurence tirgū praktiski neļauj maksāt vairāk par minimālo stundas likmi, kaut arī darbinieki to ir pelnījuši” prezumē J. Ozoliņš.
 
Uzkopšanas nozare ir īpaša ar nepilna laika nodarbinātību, jo pamata uzkopšana tiek veikta dažu stundu laikā vakarā vai no rīta. Iespējas nodrošināt pilnu slodzi, kombinējot vairākus objektus ir apgrūtināta pat pilsētās, nerunājot par mazpilsētām un lauku teritorijām. Iespējamajai atbrīvošanai pakļauto personu likteņi bieži ir skarbi, uzsver LPUAA pārstāvis. Vienā no asociācijas uzņēmumiem ar algas grāmatiņu strādā ļoti atbildīgs sētnieks, III grupas invalīds, kurš fiziski nespēj strādāt pilnu darba laiku, jo darbaspēju zudums šai grupai ir 25-59%. Tāpat ir arī citi objektīvi apstākļi, kāpēc cilvēki pamatdarba vietā nevar strādāt ilgāk par dažām stundām un kas ir paslīdējuši garām likumdevējiem. Piemēram, kāda māte nevar atļauties strādāt ilgāk par 4 stundām, jo nav iespējams ilgāk mājās atstāt dēlu-invalīdu, taču apkopējas darbs ļauj nedaudz nopelnīt un saglabāt saikni ar sabiedrību. Tāpat praktiski nebūs iespējams nodarbināt nepilna laika pamatdarbā uzkopējus mazpilsētās un laukos.
 
Nepieciešams paplašināt to personu loku, uz kurām neattiecas darba devēja pienākums maksāt sociālo nodokli no pilnas minimālās algas, rosina J. Ozoliņš.
 
10.10.2016

EuroFM biedru sanāksme un CIFMers 2016 kongress Madridē
 
2016. gada 28.-30. septembrī LPUAA pārstāvji Madridē piedalījās kārtējā EuroFM sanāksmē. Tika apspriestas aktualitātes apsaimniekošanas jomā Eiropā un pasaulē, sadarbības iespējas starp dažādām ar apsaimniekošanu saistītām organizācijām, tostarp asociācijām, universitātēm, pētniecības iestādēm un nozīmīgiem tirgus dalībniekiem. Sanāksmē piedalījās visu pasaules nozīmīgāko apsaimniekošanas organizāciju pārstāvji, to vidū arī no IFMA un GlobalFM.
 
Papildus regulārajai sanāksmes programmai EuroFM biedriem šoreiz tika nodrošināta unikāla iespēja piedalīties arī CIFMers 2016, starptautiskā apsaimniekošanas profesionāļu kongresā, kurš jau trešo gadu pulcē dalībniekus no gandrīz visiem kontinentiem, galvenokārt no Eiropas un Amerikas. Kongresa plašā programma bija daudzpusīga un vērtīga. Jāpiemin, ka kongresā ar personīgo pieredzi dalījās pasaulē ilgtspējīgākās un tehnoloģiski modernākās biroju ēkas The Edge, Nīderlande, pārvaldnieks. Tāpat delegātiem bija iespēja uzklausīt un iztaujāt Facilities Management Group izveidotāju LinkedIn tīklā, kura īsā laikā kļuvusi par lielāko apsaimniekošanas profesionāļu platformu pasaulē.
 
CIFMers 2016 dalībnieki paneļdiskusijā uzdeva jautājumus jauniem, talantīgiem apsaimniekošanas profesionāļiem no dažādām valstīm un kontinentiem un guva priekšstatu par nākotnes attīstības tendencēm no vadošo nozares pētniecības organizāciju pārstāvjiem. Praktiskus padomus sniedza apsaimniekošanas profesionāļi, kuri guvuši nozīmīgus panākumus, samazinot ēku ietekmi uz vidi, efektīvi apsaimniekojot ēkas radījuši desmitos miljonu eiro vērtus ietaupījumus, kā arī ar sadarbību veicinošām darba vides dizaina metodēm nodrošinājuši vairāku firmu apvienošanās procesa atbalstu. Vienā no prezentācijām apsaimniekošanas pētnieki ziņoja par pētījuma norisi darba vides dalītā lietošanā Vācijā – vienas telpas ar plaši adaptējamām aprīkojuma funkcijām dažādos nedēļas un diennakts laikos vienlaicīgi spēj izmantot samērā liels skaits dažāda profila lietotāju. Tādējādi tiek gan izpildītas visas lietotāju vajadzības, gan panākta neparasti augsta platību izmantošanas efektivitāte.
 
LPUAA kā EuroFM biedrs regulāri piedalās šīs organizācijas darbā un asociācijas biedriem ir iespēja piedalīties starptautiskajos pasākumos, kuros galvenais ieguvums ir izpratne par tendencēm, kuras būs aktuālas arī Latvijā, kontakti un iespēja iesaistīties sadarbības projektos nozares vai atsevišķu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai.
 
24.05.2016

Seminārs "INSTA 800 3. līmeņa sertifikācija" 
 
2016. gada 18.-20. maijā uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares profesionāļi piedalījās LPUAA organizētajā seminārā "INSTA 800 3. līmeņa sertifikācija". Seminārā dalībnieki apguva INSTA 800 standartu atbilstoši 3. zināšanu līmenim un izturēja gala pārbaudījumu, kurā bija jāparāda iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicot uzkopšanas kvalitātes pārbaudi saskaņā ar standarta prasībām. Apmācību rezultātā Latvijas profesionālās uzkopšanas nozare ieguva 16 atbilstoši INSTA 800 standartam sertificētus darbu vadītājus un kvalitātes auditorus, kuri ikdienā strādā gan LPUAA dalīborganizācijās, gan citos uzņēmumos, privātā un publiskā sektora organizācijās.
 
3. zināšanu līmenis ietver detalizētu INSTA 800 5.-8. nodaļas satura pārzināšanu par vizuālajām pārbaudēm un zināšanas par instrumentālajām pārbaudes metodēm, kuras sniegtas Pielikumā D. Papildus 3. zināšanu līmenis aptver zināšanas par kvalitātes mērīšanas statistiskajiem nosacījumiem. Šis zināšanu līmenis ir nepieciešams personām, kuras veic uzkopšanas darbu kvalitātes pārbaudes, piemēram, darbu vadītājiem, darbu kvalitātes auditoriem, kuri strādā pakalpojumu sniedzēju, klientu vai konsultantu uzdevumā.
 
Semināru vadīja lektore Helge Alt, Igaunija. Apguvusi INSTA Dānijā un Norvēģijā, Dānijā saņēmusi INSTA 800 zināšanu 3. un 4. līmeni apliecinošus sertifikātus (2013, 2016). Vadījusi INSTA 800 standarta adaptācijas darba grupu Igaunijā. Konsultējusi daudzus pasūtītājus un pakalpojumu sniedzējus par INSTA 800, veic auditus saskaņā ar šo standartu.
 
05.04.2016
Informācija medijiem 

AS “Rīgas siltums” jaunie netaisnīgie nosacījumi kaitē dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un pārvaldniekiem
 
“Kad lapsa sprediķo, uzmani zosis,” māca vācu sakāmvārds. Pēc grozījumiem Dzīvojamo māju apsaimniekošanas likumā, saskaņā ar kuriem kopš 2015. gada 1. oktobra Latvijā ieviesti tiešie norēķini par komunālajiem pakalpojumiem, “zosu” lomā pašiem negribot nonākuši dzīvojamo māju pārvaldnieki, dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, kuriem monopolists – “Rīgas siltums” – diktē tikai sev vien izdevīgus siltumenerģijas piegādes nosacījumus.
 
Tiešie norēķini dod dzīvokļu īpašniekiem iespēju tiešā veidā norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem par ūdens un siltuma piegādi, kā arī par atkritumu apsaimniekošanu. Pakalpojumu sniedzēji sagatavo katra dzīvokļa īpašniekam atsevišķus rēķinus, un viņš par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās bez pārvaldnieka starpniecības. Dzīvokļa īpašnieks pakalpojuma sniedzējam maksā par katra rēķina sagatavošanu, un izmaksas nav mazas. SIA “Rīgas ūdens” par šo pakalpojumu prasa 3,19 eiro, bet AS “Rīgas siltums”- 3,87 eiro. Kopā ar atkritumu apsaimniekošanu mēnesī rēķinu sagatavošanas izdevumi var veidot vairāk nekā 10 eiro. Jāņem arī vērā, ka tiešo norēķinu esamība nepaglābj dzīvokļu īpašnieku, teiksim, no apkures atslēgšanas, ja citu iedzīvotāju vainas dēļ mājai uzkrājies parāds par siltumu.
 
Par tiešo norēķinu izvēli jālemj vairākumam dzīvokļu īpašnieku, un divu nedēļu laikā par to rakstiski jāinformē kā ēkas pārvaldnieku, tā pakalpojuma sniedzēju. Tikai tad, kad pakalpojuma sniedzējs saņēmis šādu iesniegumu, viņš būtu tiesīgs prasīt maksātāju personas datus. Tomēr realitātē notiek citādi. “Rīgas siltuma” (RS) tipveida līgumā iestrādāta prasība sniegt monopolistam tādus datus, kuri uzskatāmi par sensitīviem. Tipveida līgumos RS pārvaldniekam pieprasa sniegt datus “par objekta (t.i. mājas vai dzīvokļa īpašnieka maiņu) atsavināšanu, likumīgā pārstāvja maiņu, tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu, kā arī ja tiek ierosināta lieta par lietotāja (abonenta) maksātnespēju. Paziņošanas pienākuma neizpildes gadījumā puse ir atbildīga par sekām, ko tā radījusi.” Respektīvi, ja pārvaldnieks nepaziņo RS, ka, piemēram, pilsonim A no 3. dzīvokļa pasludināta maksātnespēja, gan viņš, gan pārējo dzīvokļu īpašnieki automātiski kļūst vainīgi par maksātnespējīgā pilsoņa nesamaksātajiem rēķiniem. RS ieskatā daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji minēto līgumu var droši parakstīt, jo līgumslēdzēja puse ir dzīvokļu īpašnieki, nevis apsaimniekotājs, un tādējādi arī visas sekas par minētā līguma punkta neizpildi gulstas uz viņu pleciem. Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) uzskata, ka šāds nosacījums ir klajā pretrunā ar taisnīguma principiem un cilvēka privātās dzīves neaizskaramību, jo, saskaņā ar minēto punktu, nama iemītniekiem būtu smalki jāpārzina savu kaimiņu civiltiesiskie darījumi un viņu finanšu stāvoklis, lai izmaiņu gadījumā steigšus par to ziņotu RS.
 
LPUAA ieskatā nosacījumi, kuri dzīvokļu īpašniekiem būtu jāievēro tiešo norēķinu gadījumā, un to izpildes pieprasīšana, slēdzot līgumu ar ēkas pārvaldnieku, ir nelikumīgi, un pretrunā Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Ja vien datu subjekti – dzīvokļu īpašnieki – nav brīvi un nepārprotami mājas pārvaldniekam pauduši savu gribu par viņu personas datu tālāku nodošanu tieši RS, viņš saskaņā ar likumu to nedrīkst darīt. Taču monopolists uz saprātīgiem iebildumiem nereaģē. Vēl vairāk – ja dzīvojamās mājas pārvaldītājs kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarots pārstāvis līgumu, kurā iekļautas pretlikumīgās prasības, neparaksta, RS uzskata līgumu par nenoslēgtu, un “vainīgajām” mājām siltumenerģiju nepiegādā. Pagaidām var tikai minēt, kāpēc RS tik uzstājīgi vēlas iegūt dzīvokļu īpašnieku sensitīvos datus, ka gatavs pat atslēgt apkuri ēkām. Iespējams, pie visa vainojamas rēķinu sagatavošanas izmaksas – jau minētie 3,87 eiro (ieskaitot PVN). Kopumā tās veido ievērojamas summas. Piemēram, no ēkas, kurā ir 100 dzīvokļi, mēnesī par rēķinu sagatavošanu iespējams iekasēt 387 eiro, bet gadā – 4 644. No desmit šādām ēkām gada ieguvums ir jau 55 720 eiro, utt.
 
Cerams, ka monopolista patvaļu izdosies iegrožot. Apstrīdot minētā punkta iekļaušanu RS tipveida līgumos par siltumenerģijas piegādi, AS “Hausmaster” 2015. gada decembrī vērsās Konkurences padomē ar iesniegumu par AS “Rīgas siltums” dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Tieši tas, ka RS pārvada un sadala 76% no visas Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas, no kuras 77% tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, uzņēmumam ļauj voluntāri uzspiest patērētājiem nepieņemamus un pretlikumīgus siltumenerģijas piegādes līguma nosacījumus. Jāņem vērā, ka alternatīvas RS piedāvātajiem pakalpojumiem praktiski nav – atsakoties no RS piegādātās siltumenerģijas, iespējams izmantot tikai pašu spēkiem nodrošinātu lokālo siltumapgādi. Tomēr šādas sistēmas ar centralizēto siltumapgādi konkurēt nespēj.
 
RS uzspiestie līguma noteikumi vērtējami par netaisnīgiem un konkurenci ierobežojošiem darījuma nosacījumiem. Ja dzīvokļu īpašnieki kaut kad nākotnē pieņems lēmumu par tiešajiem maksājumiem monopolistam, tad ēku pārvaldniekam RS ieskatā būs pienākums (!) sniegt šim uzņēmumam informāciju par visām izmaiņām, kas skar attiecīgās ēkas dzīvokļu īpašniekus. Tā, savukārt, ir papildus datu apstrādes un kontroles slodze. Atklāts paliek jautājums, kādēļ RS nevēlas pats uzraudzīt savus klientus – tiešo maksājumu veicējus, un monitorēt datu bāzes? Kādēļ RS nevēlas tam nepieciešamās izmaksas segt no finanšu līdzekļiem, kurus monopolists iegūst par rēķinu sagatavošanu tiešo norēķinu pakalpojuma izmantotājiem?
Diemžēl RS nav uzskatījis par vajadzīgu apspriest jaunā standarta līguma nosacījumus ar dzīvojamo māju apsaimniekotājiem. Tā vietā RS izmanto draudus – ja līgums netikšot noslēgts, siltumapgāde tikšot pārtraukta. LPUAA ieskatā šāda rīcība nav vērtējama citādi, kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Vai šantāžas lietošana (siltumenerģijas piegādes pārtraukšana līgumu neparakstījušajām mājām) attiecībā pret saviem klientiem un viņu konkurētspējas ierobežošana Konkurences padomei šķitīs pietiekams iemesls lietas ierosināšanai, rādīs laiks. Bet pagaidām, kā saka vācieši, “kamēr lapsa sprediķo, uzmaniet zosis!
 
12.01.2016

Papildināti uzkopšanas laika normatīvi 
 
LPUAA uzkopšanas laika normatīvi ir ieguvuši samērā plašu pielietojumu publiskajos iepirkumos, kā arī darba organizēšanā uzkopšanas pakalpojumus sniedzošajos uzņēmumos. Tie bez maksas ir pieejami visiem interesentiem LPUAA interneta vietnē (sadaļā Iepirkumu procesa atbalsts) un IUB mājas lapā.
 
Nolūkā paaugstināt normatīvu noderīgumu, LPUAA 2016. gada 12. janvārī ir publicējusi jaunu dokumenta versiju. Atjaunotā un papildinātā normatīvu versija sniedz informāciju par patērējamo laiku ne vien administratīvo objektu, bet arī ražotņu, skolu, sociālās aprūpes iestāžu, slimnīcu un sanatoriju uzkopšanā. Vairākiem platību veidiem atsevišķi ir noteikta ražība gan uzkopjot manuāli, gan mehanizēti, kas ir īpaši svarīgi, piemēram, teritoriju uzkopšanā. Normas sastādītas, izmantojot Latvijas, kā arī 10 citu pasaules valstu datus, kas iegūti hronometrējot efektīvām metodēm veikta darba laika patēriņu.
 
01.12.2015
Informācija medijiem 

Daudzdzīvokļu ēkas grims dziļāk neatgūstamos parādos
 
Pēc Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem PVN likumā, no nākamā gada 1. jūlija daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas maksai tiks piemērota PVN likme 21% apmērā. To nosaka Eiropas Savienības direktīva, kuras neievērošanas gadījumā Eiropas Komisija piedraudējusi pret Latviju ierosināt pārkāpumu procedūru. No valdības skatupunkta raugoties, situācija ir atrisināta. Tomēr var gadīties, ka lāpot vienu caurumu, vietā saņemsim lielāku. Un, proti, arvien dziļāk neatgūstamos parādos grimstošas daudzdzīvokļu ēkas.
 
Šis lēmums un situācijas risinājums ar nozari netika apspriesti. Tas būtu bijis loģisks solis, jo valdībai pieņemot noteiktas normas, likumus, nodokļu izmaiņas, ir jāvērtē, kā tas ietekmēs konkrēto nozari un tautsaimniecību vispār. Šajā gadījumā netika izskatīts neviens scenārijs, ne labais, ne sliktais un nozare tiek nostādīta fakta priekšā.
 
Bet galvenais, ka fakta priekšā tika nostādīta ne jau tikai nozare, bet iedzīvotāji. Kas tad būs tie, kas lāpīs budžeta caurumu šoreiz? Ne jau turīgie nodokļu maksātāji, kas pārsvarā mitinās privātmājās, bet tieši daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Purvciemā, Ķengaragā, Imantā un citviet. Tiem nu tagad būs jāsažņaudz jau tā savilktā josta vēl ciešāk un jāmaksā.
 
Vai tas kaut mazākā mērā risinās jau gadiem ieilgušo problēmu ar parādiem un tieši bezcerīgajiem parādiem? Tā ir problēma, ko atbildīgās institūcijas jau nerisina gadiem, iespējams, cerot, ka tā pati izzudīs, vai, ka gan jau tie apsaimniekotāji paši tiks galā. Bet problēma nepazūd, tā pieaug, iedzīvotāji ir spiesti vai nu maksāt par kaimiņu, tas ir neatgūstamo parādu turētāju, vai pakļaut sevi riskam palikt bez ūdens un siltuma mājoklī.
 
Šāda veida lēmumi, kas ietekmē un saasina jau tā sakāpinātās problēmas, ir jāapspriež ar nozari, ar profesionāļiem, ar cilvēkiem, kas zina, kur praktiskā dzīvē ved saikne no vienas darbības pie nākamās, kas pārzina problēmsituācijas, un dod arī savus risinājumus. Diemžēl šis likuma grozījums ir atkal viens piemērs tam, ka ierēdniecība un praktiskā dzīve var būt nodalītas pasaules.
 
05.11.2015

LPUAA piedalās EuroFM biedru sanāksmē Milānā
 
2015. gada 29.-30. oktobrī Milānā, Itālijā, notikušajā EuroFM biedru sanāksmē LPUAA pārstāvēja asociācijas izpilddirektors Jānis Ozoliņš. LPUAA ir EuroFM (Eiropas apsaimniekošanas organizāciju tīkls) biedrs kopš 2015. gada oktobra. Jāatzīmē, ka gandrīz vienlaicīgi ar LPUAA lēmumu iestāties EuroFM pieņēma arī Francijas un Grieķijas nacionālās apsaimniekošanas asociācijas, kuru vadītāji atzīst, ka  saskata labas perspektīvas šajā sadarbības formā. Latvija šobrīd ir vienīgā EuroFM pārstāvētā Baltijas valsts.
 
Biedru tikšanās formātā tikai nelielu vietu ieņēma formāla rakstura organizācijas dalībnieku sanāksme. Darba programmu aizsāka četru respektablu pētījumu prezentācijas par apsaimniekošanas nozares perspektīvām laikposmā līdz 2040. gadam, kuras sniedza pārstāvji no Itālijas, Lielbritānijas un Šveices. Klātesošie vadošo starptautisko apsaimniekošanas uzņēmumu, izglītības iestāžu, pētniecības insitūtu un nacionālo asociāciju pārstāvji šos rezultātus diskusijā pārrunāja. Tādējādi bija vislabākās iespējas gūt ieskatus par apsaimniekošanas attīstības perspektīvām un no tām izrietošajām sekām pakalpojumu sniegšanā, izglītībā un pētniecībā. Perspektīvā apsaimniekošanas profesionālis būs atbildīgs nevis par konkrētu ēku, bet gan par noteikta skaita darbinieku produktivitāti un darbinieku mainības samazināšanu, turklāt būtisku daļu laika apkalpojamie darbinieki veiks pienākumus ārpus darbavietas, tostarp savā dzīvesvietā. Tas nav futūrisms, bet tendences, kuras vērojamas jau šobrīd. Saskatāt izaicinājumus? Iespējas?
 
EuroFM darbs ir organizēts četros virzienos: prakses tīkla grupa (nacionālo asociāciju vadītāji), korporatīvo biedru tīkla grupa (apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji), izglītības iestāžu tīkla grupa un pētniecības institūciju tīkla grupa. Liela daļa no pasākuma tika organizēta šajās grupās, kuru dalībniekiem ir kopīgas problēmas un intereses. Tomēr ļoti noderīgs jaunievedums bija problēmorientēta darba grupu sesija otrajā tikšanās dienā, kurā piedalījās visu virzienu pārstāvji. Noderīga tādēļ, ka izglītības, prakses un pētniecības pārstāvji var būt viens otram ļoti vajadzīgi. Piemēram, 300 vadošas universitātes apsaimniekošanas virziena studentiem nepieciešams izstrādāt projektu un vajadzīgs praktisks objekts. Vecākā kursa studenti, pielietojot modernus instrumentus un liekot lietā jaunības radošumu, ir gatavi bez maksas sniegt palīdzību. Savukārt jaukta tipa biroju ēkas apsaimniekotājam nepieciešamas idejas, kā padarīt īpašumu pievilcīgāku nomniekiem un uzlabot atdevi no tā.
 
EuroFM biedru tikšanās tiek organizētas 3 reizes gadā un tajās ir aicināti piedalīties arī LPUAA biedru augstākās vadības pārstāvji, kuriem ir interese attīstīt apsaimniekošanas pakalpojumus. Par dalību biedru sanāksmēs nav jāmaksā – jāsedz tikai ceļa un uzturēšanās izmaksas. Nākamā sanāksme notiks Štutgartē 2016. gada februārī. Mijiedarbība biedru sanāksmju laikā ar augsta līmeņa apsaimniekošanas profesionāļiem no atšķirīgām Eiropas valstīm garantē svarīgu ieskatu un arī personīgu kontaktu gūšanu sava biznesa attīstībai.