Iepirkumu procesa atbalsts

LPUAA sniedz neatkarīgas konsultācijas publisko iepirkumu specifikāciju un nolikumu sagatavošanā. Konsultāciju mērķis ir palīdzēt publisko iepirkumu veicējiem, kuriem ne vienmēr ir un nav arī jābūt augsta līmeņa kompetencei apsaimniekošanas un uzkopšanas jomās, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī nodrošināt uzticamu pakalpojumu sniedzēju atlases un izvēles procedūru.

LPUAA sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un nozares ārvalstu ekspertiem ir izstrādājusi  metodisku materiālu komplektu administratīvo īpašumu apsaimniekošanas un uzkopšanas publisko iepirkumu veicējiem. Dokumenti, tostarp Paraugnolikums, ir saskaņoti ar IUB, lai novērstu jebkādas neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Interneta vietnē ievietotā Paraugnolikuma galvenie mērķi ir samazināt pasūtītāja laika ieguldījumu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un aizsargāt pasūtītāja intereses.

PARAUGNOLIKUMS

Uzkopšanas normatīvi(atjaunots 12.01.2016)
Specifikācija - pamata līmenis
Specifikācija - vidējais līmenis
Specifikācija - augstākais līmenis

AICINĀM IEPIRKUMA PARAUGNOLIKUMA UN PĀRĒJO VIETNĒ IEVIETOTO MATERIĀLU LIETOTĀJUS AKTĪVI SNIEGT KOMENTĀRUS, LAI LPUAA VARĒTU VEIKT AR IUB SASKAŅOTUS UZLABOJUMUS UN PAPILDINĀJUMUS!