Iepirkumu procesa atbalsts


LPUAA sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un nozares ārvalstu ekspertiem ir izstrādājusi  vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem. Vadlīniju mērķis ir  palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru.
 
VADLĪNIJAS IEPIRKUMIEM ATBILSTOŠI LVS 1051:2017 STANDARTAM
 
Vadlīnijas ir pielietojamas iepirkumos, kur kvalitātes prasības ir noteiktas un to kontrole tiek veikta saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 1051:2017 „Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai”. Standarts ir ekvivalents Ziemeļvalstu INSTA 800 standartam, nodrošina iespēju viennozīmīgi noteikt pasūtītājam vajadzīgo kvalitāti. Izvēlei pieejami 6 standartizēti kvalitātes līmeņi, kuri savstarpēji atšķiras pēc objektīvi izmērāma pieļaujamā piesārņojuma daudzuma. Standarts arī ļauj viennozīmīgi pārbaudīt faktisko uzkopšanas kvalitāti. Tādējādi vadlīnijas ir vērstas uz to, lai pasūtītājam palīdzētu iegādāties objektīvi mērāmus uzkopšanas pakalpojumus, kuriem ir noteikti vērtēšanas kritēriji.
 
Vadlīnijas (10.2020)
Vadlīniju finanšu pielikumi (10.2020)
 
UZKOPŠANAS DARBA LAIKA PATĒRIŅŠ
 
Šajā sadaļā ir pieejami LPUAA sagatavotie uzkopšanas darba laika normatīvi, kas kalpo kā uzziņas materiāls uzkopšanā iesaistītajām pusēm. Piezīme: darba laika normatīvi nav veidoti atbilstoši LVS 1051:2017 vai INSTA 800 standartiem.
Uzkopšanas normatīvi(atjaunots 12.01.2016)
Specifikācija - pamata līmenis
Specifikācija - vidējais līmenis
Specifikācija - augstākais līmenis

AICINĀM IEPIRKUMA VADLĪNIJU UN PĀRĒJO VIETNĒ IEVIETOTO MATERIĀLU LIETOTĀJUS AKTĪVI SNIEGT KOMENTĀRUS, LAI LPUAA VARĒTU VEIKT AR IUB SASKAŅOTUS UZLABOJUMUS UN PAPILDINĀJUMUS!