Par asociāciju

2009. gadā seši uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi nodibināja Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociāciju (LPUAA). Asociācija dibināta, lai kopīgiem spēkiem atrisinātu profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas nozaru problēmas un veicinātu to attīstību Latvijā.

Asociācijas pamatmērķis ir ar pragmatisku pieeju risināt apsaimniekošanas un uzkopšanas nozaru uzņēmumu kopīgās problēmas, izmantojot asociācijas kā sabiedriski politiskās varas instrumenta un sadarbības formas priekšrocības.
Šobrīd apsaimniekošanas un uzkopšanas nozarēs ir saasinājušās vairākas problēmas, kas apdraud visu uzņēmumu darbību un nozaru attīstību. Tā ir negodprātīgo uzņēmēju prakse, piesaistot darbaspēku, izvairoties no nodokļu nomaksas, tādējādi radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tāpat nozares izaugsmei būtiska ir arī publisko iepirkumu likumdošanas pilnveidošana un citi nozīmīgi jautājumi. 

Apvienojot vadošos un progresīvākos nozares uzņēmumus un vienojoties par profesijas standartu ievērošanu, kopīgiem spēkiem mēs varam radīt labvēlīgus apstākļus godprātīgu uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu darbībai un attīstībai, kā arī pamatu godīgai konkurencei tirgū un nozares prestiža celšanai.
Latvijas profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas tirgus dalībnieki ir aicināti pievienoties mūsu asociācijai, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu ātrāk un efektīvāk sakārtot nozari un nodrošināt tās izaugsmei nepieciešamos priekšnosacījumus.