Sākuma lapa

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas biedru nozīmīgākās priekšrocības:
  • dalība nozarei saistošo normatīvo aktu izstrādāšanā, kas veidotu sakārtotu biznesa vidi un radītu vienādus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem;
  • dalība viedokļa veidošanā, nodrošinot sabiedrību ar informāciju no uzticama un no atsevišķa uzņēmuma neatkarīga avota;
  • savas godīgas uzņēmējdarbības rezultativitātes priekšnosacījumu veidošana Latvijas tirgū;
  • tirgus informācijas iegūšanas izmaksu dalīšana, kopīgi saņemot  asociācijas finansētu pētījumu datus;
  • dalība kvalifikācijas nodrošināšanā un apliecināšanā, kas pārsniedz atsevišķa nozares uzņēmuma iespējas, un to izmantošana